Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A., CIF: A-17063900, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34773 , Foli 67 , Fulla Nº B-249575, Inscripció 17. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.montbru.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A. o a tercers.
FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A.
Amb els límits establerts a la llei, FORMATGERIES MONTBRÚ S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A.
Així mateix, per accedir als serveis que FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en AV. DEL PRAT, 16, POL. ID. DEL PRAT – 08180 MOIÀ (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a info@montbru.com
Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@montbru.com, manifestant la seva voluntat.
Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A.. En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL • LECTUAL

Els continguts subministrats per Formatgeries MONTBRÚ , SA estan subjectes als drets de propietat intel • lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Formatgeries MONTBRÚ , SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi . Mitjançant l’adquisició d’ un producte o servei , Formatgeries MONTBRÚ , SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant- Formatgeries MONTBRÚ , SA tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel • lectual s’estén , a més del contingut inclòs a Formatgeries MONTBRÚ , SA , als seus gràfics , logotips , dissenys , imatges i codis font utilitzats per a la seva programació .

Formatgeries MONTBRÚ , SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte , Formatgeries MONTBRÚ , SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos . Formatgeries MONTBRÚ , SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

Formatgeries MONTBRÚ , SA es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel • lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts .

En cap cas Formatgeries MONTBRÚ , SA, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament , de l’ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics , de fallades operatives o d’ interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer .

Formatgeries MONTBRÚ , SA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links” ) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l’ usuari . Formatgeries MONTBRÚ , SA no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle , ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle , o de la Informació obtinguda a través d’ ell , incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web de Formatgeries MONTBRÚ , SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa .

POLÍTICA DE COOKIES

En algunes ocasions , aquesta web utilitza ” Cookies” , és a dir , petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’ usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4 ) Altres circumstàncies anàlogues . L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies , mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador . No obstant això , Formatgeries MONTBRÚ , SA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web .

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL • LECTUAL

Aquesta web és propietat de Formatgeries MONTBRÚ , SA Els drets de Propietat Intel • lectual id ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines , pantalles , la Informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( ” hiperlinks” ) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de Formatgeries MONTBRÚ , SA , són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades porFORMATGERIES MONTBRÚ , SA , per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari .

Els drets de propietat intel • lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de Formatgeries MONTBRÚ , SA l’ús que l’ usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Formatgeries MONTBRÚ , SA

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació , aplicació i acompliment de les mateixes . L’usuari , per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal , renuncia expressament a qualsevol fur que , per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.